Kattungar

Expected Färg/Colora = Blå / Blue
Född/Born Paras/Mated 2010
Kön/SexHane/male Hona/Female
Uppfödare/Breeder Kerstin Knutsäter
Ägare/Owner Kerstin Knutsäter
Föräldrar/Parents 2:a generationen
EC Cosmonovas Quincy Jones
Blåmaskad
 

CH Corabella Paddington
Brunmaskad

 

 

Zarlee Maid Marion
Lilamaskad

 

EC Biseros Yasmin
Blåmaskad
 

 Far East Quddlybear
Brunmaskad

 

 

Biseros Min Donna
Brunmaskad