Kattungar

Expected Färg/Colora = Blå / Blue
Född/Born Paras/Mated 2011
Kön/SexHane/male Hona/Female
Uppfödare/Breeder Kerstin Knutsäter
Ägare/Owner Kerstin Knutsäter
Föräldrar/Parents 2:a generationen
Snowwitch Sunny Jim
Brunmaskad
 

Gayemaud Sunny Jim
Brunmaskad

 

 

Snowwitch Snowfire
Brunmaskad

 

EC Biseros Yasmin
Blåmaskad
 

 Far East Quddlybear
Brunmaskad

 

 

Biseros Min Donna
Blåmaskad