Kattungar

Expected Färg/Colora = Blå / Blue, n = Brun  / Seal
Född/Born Paras/Mated 2011
Kön/SexHane/male Hona/Female
Uppfödare/Breeder Kerstin Knutsäter
Ägare/Owner Kerstin Knutsäter
Föräldrar/Parents 2:a generationen
Cosmonovas Quincy Jones
Blåmaskad
 

Corabella Paddington
Brunmaskad

 

 

Zarlee Maid Marion
Lilamaskad

 

GIC Biseros Zelaya Zan
Brunmaskad
 

Snowwitch Sunny Jim
Brunmaskad

 

 

EC Biseros Brilljant
Blåmaskad