BISEROS

Brunmaskade och Blåmaskade Birmor

Kontakt

Kerstin Knutsäter
Rödde Mellanväg 2-42
275 64 Blentarp

e-mail biseros@telia.com

+46 416 13867 home
+46 70 5163472 cell

Länkar

Alfakatten
Birmasällskapet
Danska Birmaringen
Shenandoahs Birma - Lena Nordström
Francescas - Anette Lundin
Far East Birma - Katarina Åström
Song of Fay - Kjerstin Bardland
La-Sinhs - Sissi Liberg

Många intressanta länkar till birmaklubbar, forskning etc. hittar du här